TIẾN CỬ .com

Recommend.vn

Nơi tổ chức việc tiến cử cho các tổ chức

Hướng dẫn tiến cử

Nếu bạn muốn tiến cử kín qua biểu mẫu, hãy điền biểu mẫu đánh giá Name.binhbau.com trên lược sử của người đó Name.luocsu.com.

Nếu bạn muốn tiến cử công khai, hãy đăng sự tiến cử lên website này.  

Trước khi tiến cử công khai một người, hãy tìm xem họ đã được tiến cử cho hạng mục trùng với sự tiến cử của bạn hay chưa. Đầu tiên, hãy bấm vào nút tìm kiếm góc trên màn hình và gõ họ tên hoặc Name.tentuoi.com của người đó để xem họ đã được tiến cử ở bao nhiêu trang. Hãy mở trang mà bạn cũng muốn tiến cử họ và bấm phím Ctrl+F (trên giao diện máy tính) để tìm đến mục tiến cử họ trên trang đó và gửi bài viết tiến cử của bạn bằng cách bấm vào nút LỜI BÀN

Nếu không thấy tên họ trong kết quả tìm kiếm tức là họ chưa được tiến cử, hãy POSTtin.com để đăng sự tiến cử của bạn lên trang mà bạn muốn tiến cử họ. 

Các danh sách trên website này đều sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng. 

Tiến cử công khai các danh hiệu về nghề nghiệp