TiếnCử .com

Nơi tiến cử những người gốc Việt ưu tú để họ được vinh danh bằng những chiếc cupVN.com của cộng đồng Vietnamist.com

A project incubated at Lducation.com

TienCu.com là nơi giúp tất cả mọi người dễ dàng tiến cử những người gốc Việt ưu tú để họ được vinh danh bằng những chiếc cupVN.com của cộng đồng Vietnamist.com

Hễ có thêm một người gốc Việt ưu tú được vinh danh trên những website với tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đặc biệt của cupVN.com tức là vị thế của người Việt Nam được tiến thêm một bước trên không gian mạng. Vì vậy, đừng ngần ngại tiến cử những người gốc Việt ưu tú mà bạn biết rõ năng lực và đạo đức của họ.