TIẾN CỬ .com

Nơi tiến cử người tốt, việc tốt để bình bầu các danh hiệu và chức vụ chủ chốt

Một dự án được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com


Hãy xem qua danh sách hơn 100 cộng đồng đang được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com và tiến cử cho chúng tôi một người phù hợp vào Ban quản trị hoặc để vinh danh trong trang GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU của một cộng đồng nào đó bằng cách bấm vào nút bên dưới

Tiến cử người nắm giữ các chức vụ chủ chốt

Tiến cử các danh hiệu về nghề nghiệp

Tiến cử các danh hiệu về đức và tài

Tiến cử danh hiệu giáo dục

Tiến cử danh hiệu cho các doanh nghiệp và tổ chức khác