TIẾN CỬ .com

Nơi tiến cử những người ưu tú vào các cộng đồng tại Vườn ươm Thức Giấc

Tiến cử thành viên vào Ban quản trị các cộng đồng

Tiến cử những gương mặt tiêu biểu và dự án khởi nghiệp thành công để vinh danh tại các cộng đồng


Hãy xem qua danh sách hơn 100 cộng đồng đang được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com và tiến cử cho chúng tôi một người phù hợp vào Ban quản trị hoặc để vinh danh trong trang GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU của một cộng đồng nào đó bằng cách bấm vào nút bên dưới